Skrivanek

THE WOR[L]D IS YOURS
Jazykové kurzy pre verejnosť

Výhody našej jazykovej školy

 • malý počet študentov v skupinkách (4 - max. 10)
 • moderná komunikatívna metóda
 • aplikácia moderných trendov vo výučbe
 • profesionálna metodická podpora
 • skvelá dostupnosť v centre
 • jazykové kurzy bežných i netradičných jazykov
 • jazykové kurzy pre všetky jazykové úrovne od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých študentov
 • definícia jazykových úrovní podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

Naši lektori

Metodická poradňa

....

   ...

Vyučované jazyky

 • angličtina
 • nemčina
 • francúzština
 • španielčina
 • taliančina
 • slovenčina pre cudzincov
 • ďalšie jazyky na vyžiadanie