Skrivanek

THE WOR[L]D IS YOURS
Unikátna metóda Effecto

V dnešnej dobe, kedy sa svet prepája a vzdialenosti neustále skracujú, je nevyhnutné vedieť komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Aby cesta k osvojeniu cudzieho jazyka bola ľahšia, zábavnejšia a efektívnejšia, ponúka vám jazyková škola Skrivanek výučbu podľa unikátnej registrovanej metódy Effecto.

Effecto vychádza z presvedčenia, že dohovoriť sa je oveľa dôležitejšie ako vedieť teoreticky odriekať gramatické pravidlá. Tie totiž ešte nikdy nikomu lístok na vlak nekúpili. Kľúčom k úspechu je odhodiť zbytočné obavy a začať hovoriť.

Naši študenti si môžu prispôsobiť priebeh kurzu podľa svojich predstáv výberom vhodných konverzačných tém. Lektor potom vyberá také výučbové postupy, ktoré čo najviac zodpovedajú očakávaniam študentov. Osobný prístup, rôznorodé aktivity, zábava, príjemné a uvoľnené prostredie, väčšia sebadôvera pri komunikácii v cudzom jazyku a preukázateľné dlhodobé zlepšenie - to všetko vás čaká, ak sa rozhodnete navštevovať naše jazykové kurzy.
Tešíme sa na vás.

Podrobnejšie informácie nájdete na webe:
http://effecto.skrivanek.sk