Skrivanek


Preklady

Široká škála jazykov

Zabezpečíme preklady a korektúry vo viac ako 50 jazykoch.

 

Korektúry rodeným hovoriacim

Zabezpečíme štylistickú a gramatickú korektúru textu.

 

Expresné preklady

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a medzinárodnej databáze prekladateľov vynikáme v realizácii expresných prekladov v priebehu niekoľkých hodín alebo dní.

 

Preklady so súdnym overením

Ide o preklady vykonávané prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej moci. Preklad opatrí prekladateľ odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

 

Preklady podporované počítačom – CAT

Pri prekladoch využívame CAT nástroje – softvér, ktorý funguje na princípe tzv. prekladovej pamäti. Prispieva k zachovaniu terminologickej jednotnosti, výrazne obmedzuje chybnosť prekladaných textov a skracuje tak dodacie termíny prekladov. Na Vaše prianie Vám zhotovíme terminologický slovník, ktorý urýchli a skvalitní každý Váš ďalší preklad. Za opakujúce sa časti prekladu poskytujeme zľavu.

 

DTP spracovanie

Preklad spracujeme v akomkoľvek formáte (FrameMaker, PageMaker, QuarkXPress, Corel, Interleaf atď.). Naše DTP oddelenie uskutoční akúkoľvek náročnú grafickú úpravu textu.