Skrivanek


Skrivanek Online Systém (SOS)

Pri zaisťovaní jazykových služieb v oblasti prekladov, tlmočenia a jazykovej výučby sa snažíme vám čo najviac uľahčiť komunikáciu a ponúkať stále viac zákazníckej podpory.

Všetky prehľady, ponuky, zákazky a aktuálny stav bonusového programu MAX nájdete v našom Skrivanek Online Systéme (SOS).


SOS PONÚKA FIREMNÝM KLIENTOM PREKLADOV, TLMOČENIA A JAZYKOVEJ ŠKOLY CELÝ RAD NEOCENITEĽNÝCH VÝHOD A MOŽNOSTÍ:

 Preklady a tlmočenie
okamžitý prístup k prehľadu dopytov, ponúk, zákaziek a vyhotovených prekladov
zaslanie dopytu prekladu vrátane uploadu súboru
potvrdenie alebo odmietnutie ponuky
okamžité objednanie služby
zobrazenie aktuálneho stavu spracovania zákaziek
stiahnutie vyhotoveného prekladu a prístup k nemu po dobu 3 mesiacov
prehľad vystavených faktúr vrátane údajov o stave úhrady a splatnosti
hodnotenie zákaziek a možnosť zaslania spätnej väzby na poskytnuté služby

 

 Jazyková škola
okamžitý prístup k informáciám o vzdelávaní vo vašej spoločnosti
výučbové plány
online rušenie hodín
zoznamy aktívnych i ukončených kurzov a ich študentov
údaje o objeme financií vynaložených na študenta
prehľadné štatistiky dochádzky
výstupy z testovania študentov a z dotazníkov spokojnosti
možnosť exportu všetkých štatistík a ďalších dát


Vaše dáta sú u nás v úplnom bezpečí a sú chránené proti odcudzeniu a zneužitiu. Každoročne úspešne prechádzame auditom systému riadenia bezpečnosti informácií podľa normy ČSN ISO/IEC 27001.

Prístup do SOS je diferencovaný na základe vopred definovaného oprávnenia, napr. klient - admin, klient, študent, lektor a podobne.


Nemáte ešte svoje vlastné prístupové údaje do SOS? Nie je nič jednoduchšie než si ich vygenerovať TU.