Skrivanek

THE WOR[L]D IS YOURS
Členstvo v asociáciách

 Skrivanek je partnerom alebo aktívnym členom nasledovných asociácií:

TAUS Data Association (TDA)

TAUS Data Association je odborové združenie, ktorého cieľom je podeliť sa o paralelné jazykové dáta, a tým dať podnet k zlepšovaniu a automatizácii prekladateľských činností. TAUS Data Association (TDA) spravuje na diaľku prekladové pamäte a slovníky vo všetkých jazykoch, rozdelené podľa odvetví/odborov a registra spoločností. TDA umožňuje prístup do svojej databázy za účelom vyhľadávania prekladu pojmov a fráz zdarma. Členovia si môžu vyberať  a pridávať dáta, a týmto spôsobom zvyšovať a zlepšovať kvalitu a efektivitu prekladania. Skrivanek bol jedným zo zakladajúcich členov asociácie.

TAUS — Translation Automation User Society

Translation Automation User Society (TAUS) je združenie užívateľov a poskytovateľov prekladových technológií a služieb. Ambíciami spoločnosti TAUS je prekladať rôznorodý obsah do rastúceho počtu jazykov zavedením technológie, inováciou služieb a spoluprácou medzi odbormi. TAUS sa zameriava na celé spektrum autorizácie, prekladu, globalizačných procesov a technológií.

GALA — Globalizačná a lokalizačná asociácia

Globalizačná a lokalizačná asociácia (GALA) je plne reprezentatívnou, neziskovou medzinárodnou podnikateľskou organizáciou v oblasti prekladov, internacionalizácie, lokalizácií a globalizácie. Asociácia členom poskytuje spoločné fórum, kde môžu preberať problémy, prichádzať na novátorské riešenia, podporovať vývoj vo svojom odbore a spoločne predstavovať jednotný a silnejší hlas vo svojom odbore aj v spoločnosti. Spoločnosť Skrivanek je členom GALA.

ATC SK

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATC SK) je profesijnou organizáciou, ktorá združuje poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb. Jej základným poslaním je združovať prekladateľské spoločnosti pôsobiace na Slovensku a zastupovať ich na rokovaniach s domácimi a zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Asociácia je členom Európskej únie asociácií prekladateľských spoločností (EUATC), ktorá združuje všetky európske národné asociácie prekladateľských agentúr.

EUATC

EUATC je medzinárodná organizácia, jediná svojho druhu v Európe, ktorá zastupuje prekladateľské spoločnosti zamerané na kvalitu. Založená bola v roku 1994 a jej členmi sú národné asociácie združujúce prekladateľské agentúry. Spoločnosť Skrivanek je členom Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATC SK), ktorá je členom EUATC.

D-U-N-S® (Data Universal Numbering System)

D-U-N-S (Data Universal Numbering System) je unikátny medzinárodný identifikačný číselný znak, ktorý zaviedla spoločnosť Dun & Bradstreet. Pomocou tohto znaku je možné spoľahlivo nájsť firmu v ktorejkoľvek časti sveta a v mnohých prípadoch rozpoznať napr. jej vlastnícke väzby. Organizácia D&B pomocou D-U-N-S čísel sleduje väzby medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, ústredím a pobočkami. Skrivanek je jednou z firiem, ktorá je plne registrovaná a poskytuje potrebné dáta, ktoré dokazujú vysokú kvalitu a relevantnosť poskytnutých informácií.

ETS – EDUCATIONAL TESTING SERVICE

Spoločnosť ETS vyvíja a administruje prostredníctvom svojich testovacích centier veľké množstvo rôznych typov skúšok, z ktorých niektoré sú zamerané na testovanie znalosti cudzieho jazyka. Spoločnosť Skrivánek umožňuje záujemcom zložiť nasledujúce skúšky priamo vo svojich pobočkách: TOEFL ITP, TOEIC L&R, TOEIC Bridge, TFI, WiDaF.

Cambridge Center

Jazyková škola Skrivanek sa v spolupráci s Cambridge Center stala miestom konania skúšok Cambridge English Language Assessment, a to s platnosťou od začiatku roku 2015. Preto je možné, aby záujemcovia absolvovali vybrané skúšky Cambridge priamo v pobočkách JŠ Skrivanek za predpokladu, že je splnený minimálny počet účastníkov skúšky, a to 5 osôb. JŠ Skrivanek má v súčasnosti k dispozícii aj tím interných vyškolených skúšajúcich na skúšky Cambridge Preliminary, Cambridge First a Cambridge Advanced.