Skrivanek

THE WOR[L]D IS YOURS
Významné projekty

Od 2012 – dodávateľ prekladateľských služieb pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch

Od 2012 –
dodávateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb
pre Východoslovenskú energetiku a.s.

Od 2011 –
dodávateľ prekladateľských služieb pre Technickú univerzitu vo Zvolene

Od 2010 –
dodávateľ prekladateľských, tlmočníckych služieb a jazykovej výučby pre EMERSON a.s.

Od 2010 –
dodávateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb pre U. S. Steel Košice, s.r.o.

2010 – 2012 –
dodávateľ jazykovej výučby pre IKEA Slovensko, Česká republika a Maďarsko

2010 – 2012 –
dodávateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb pre Úrad vlády SR

2009 a 2010 – dodávateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Od 2008 – dodávateľ jazykovej výučby pre KONE SCS, s.r.o.

Od 2004 – dodávateľ prekladateľských služieb pre Európsku komisiu a Prekladateľské centrum pre orgány EÚ

2003 – výhradný dodávateľ tlmočníckych a prekladateľských služieb pre Konferenciu Forum 2000: Mosty cez globálne priepasti v Prahe

2003 – preklad užívateľských príručiek k lekárskym prístrojom, viac ako 1000 normostrán z angličtiny do češtiny, maďarčiny a poľštiny s využitím produktu TRADOS

2002 a 2003 – zaisťovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre Odbor azylovej a migračnej politiky Ministerstva vnútra ČR

2002 – preklady v rámci twinningového programu „Improvement of Legal and Institutional Environment for Business“ pre české Ministerstvo financií, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo priemyslu a obchodu

2002 – zaistenie prekladov a tlmočenia pre zahraničných investorov pôsobiacich v ČR: Takada Industry Czech Republic, Koito Czech, Intier Seating Systems, Hutzel, Denso Corporation Czech, Shimizu Industries

2001 – tlmočenie a preklady pre spoločnosť Electricité de France v rámci výberového konania, ktoré vypísal Fond národného majetku na privatizáciu energetického priemyslu

2000 – výhradný dodávateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb pre výročné zasadanie Medzinárodného menového fondu v Prahe

Skrivanek aktuálne…

Letné kurzy 2017

Zapíšte sa u nás na letné kurzy a získajte…ďalšie