Jazykové skúšky

Ukážte všetkým, čo sa vo vás skrýva! Potvrďte svoje jazykové znalosti skúškou s medzinárodnou platnosťou.

Potvrdenie jazykovej úrovne

Konkurenčná výhoda

Medzinárodne uznávaný certifikát

Zložte u nás tieto skúšky

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

ETS

ČO SKÚŠKOU ZÍSKATE?

 • Celosvetovo uznávaný certifikát
 • Spoľahlivé a presné výsledky
 • Certifikát s 2-ročnou platnosťou
 • Skúšku nemožno nezvládnuť – vždy uspejete! Výsledky dostanete na bodovej škále podľa toho, ako ďaleko sa v teste dostanete
 • Všetky jazykové skúšky ETS od úrovne B1 nahrádzajú profilovú časť maturitnej skúšky z angličtiny

TYPY SKÚŠOK

 • TOEFL ITP: angličtina na akademické účely – požadujú ju univerzity a iné vzdelávacie inštitúciemi
 • TOEIC Bridge a TOEIC L&R: angličtina v pracovnej praxi – zohľadňuje požiadavky medzinárodných zamestnávateľov na jazykové znalosti zamestnancov
 • WiDAF: nemčina v pracovnej praxi
 • TFI: francúzština v pracovnej praxi

AKO SKÚŠKA VYZERÁ?

 • Počúvanie
 • Slovná zásoba a gramatika
 • Čítanie
 • Celkové trvanie skúšky: max. 150 min.

Vyskúšajte si TOEIC® zdarma tu.

Doplnkové informácie

Cambridge English

ČO SKÚŠKOU ZÍSKATE?

 • Celosvetovo uznávaný certifikát
 • Spoľahlivé a presné výsledky
 • Certifikát s celoživotnou platnosťouou
 • V prípade neúspešne absolvovanej skúšky na zvolenej úrovni získanie certifikátu potvrdzujúceho dosiahnutie nižšej úrovne a naopak
 • Certifikáty na úrovni Cambridge Preliminary alebo vyššej nahrádzajú profilovú časť maturitnej skúšky z angličtiny.

TYPY SKÚŠOK

 • Cambridge Preliminary: schopnosť komunikácie a porozumenia v angličtine na základnej úrovni
 • Cambridge First: angličtina na pracovné a študijné účely na pokročilej úrovni
 • Cambridge Advanced: angličtina na vysokej úrovni pri väčšine profesijných a spoločenských aktivít

AKO SKÚŠKA VYZERÁ?

 • Cambridge Preliminary: 3 časti: Reading & Writing, Listening, Speaking (140 minút)
 • Cambridge First: 4 časti:  Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking (210 minút)
 • Cambridge Advanced: 4 časti:  Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking (240 minút)

Akcia Cambridge a ďalšie výhody

 

Prípravné kurzy

Pripravíme vás na akúkoľvek jazykovú skúšku.

Chcete zistiť svoju jazykovú úroveň?

Overte si svoje znalosti online testom.

Chcem test