Jazykové skúšky

Ukážte všetkým, čo sa vo vás skrýva! Potvrďte svoje jazykové znalosti skúškou s medzinárodnou platnosťou.

Potvrdenie jazykovej úrovne

Konkurenčná
výhoda

Medzinárodne uznávaný certifikát

Zložte u nás tieto skúšky

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Cambridge English

ČO SKÚŠKOU ZÍSKATE?

 • celosvetovo uznávaný certifikát,
 • spoľahlivé a presné výsledky,
 • certifikát s celoživotnou platnosťouou,
 • v prípade neúspešne absolvovanej skúšky na zvolenej úrovni získanie certifikátu potvrdzujúceho dosiahnutie nižšej úrovne a naopak,
 • certifikáty na úrovni Cambridge Preliminary alebo vyššej nahrádzajú profilovú časť maturitnej skúšky z angličtiny.

TYPY SKÚŠOK

 • Cambridge Preliminary: schopnosť komunikácie a porozumenia v angličtine na základnej úrovni,
 • Cambridge First: angličtina na pracovné a študijné účely na pokročilej úrovni,
 • Cambridge Advanced: angličtina na vysokej úrovni pri väčšine profesijných a spoločenských aktivít.

AKO SKÚŠKA VYZERÁ?

 • Cambridge Preliminary: 3 časti: Reading & Writing, Listening, Speaking (140 minút),
 • Cambridge First: 4 časti:  Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking (210 minút),
 • Cambridge Advanced: 4 časti:  Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking (240 minút).

CENA
(poplatok za skúšku, správu o výsledku a za certifikát)

 • Cambridge Preliminary: 105 € (vrátane DPH),
 • Cambridge First: 189 € (vrátane DPH),
 • Cambridge Advanced: 200 € (vrátane DPH).

Akcia Cambridge a ďalšie výhody

Pearson Test of English

ČO SKÚŠKOU ZÍSKATE?

 • medzinárodne uznávaný certifikát s doživotnou platnosťou,
 • oficiálne potvrdenie jazykových znalostí angličtiny,
 • písomnú časť ohodnotenú skúšajúcimi z Veľkej Británie.

TYPY SKÚŠOK

 • PTE G2: testovanie jazykovej úrovne B1,
 • PTE G3: testovanie jazykovej úrovne B2,
 • PTE G4: testovanie jazykovej úrovne C1.

AKO SKÚŠKA VYZERÁ?

 • komplexne testuje praktickú komunikáciu a používanie jazyka,
 • je založená na reálnych úlohách a autentických situáciách,
 • písomná časť a ústna časť,
 • neobsahuje samostatnú gramatickú časť,
 • možno ju zložiť vo všetkých pobočkách Skrivanek.

CENA
(poplatok za skúšku, správu o výsledku a za certifikát)

 • PTE G2 (B1): 114,05 € (vrátane DPH),
 • PTE G3 (B2): 153,72 € (vrátane DPH),
 • PTE G4 (C1): 163,63 € (vrátane DPH).

Cvičné testy

ETS

ČO SKÚŠKOU ZÍSKATE?

 • celosvetovo uznávaný certifikát,
 • spoľahlivé a presné výsledky,
 • certifikát s 2-ročnou platnosťou,
 • skúšku nemožno nezvládnuť – vždy uspejete! Výsledky dostanete na bodovej škále podľa toho, ako ďaleko sa v teste dostanete
 • Všetky jazykové skúšky ETS od úrovne B1 nahrádzajú profilovú časť maturitnej skúšky z angličtiny.

TYPY SKÚŠOK

 • TOEFL ITP: angličtina na akademické účely – požadujú ju univerzity a iné vzdelávacie inštitúciemi,
 • TOEIC Bridge a TOEIC L&R: angličtina v pracovnej praxi – zohľadňuje požiadavky medzinárodných zamestnávateľov na jazykové znalosti zamestnancov,
 • WiDAF: nemčina v pracovnej praxi,
 • TFI: francúzština v pracovnej praxi.

AKO SKÚŠKA VYZERÁ?

 • počúvanie,
 • slovná zásoba a gramatika,
 • čítanie,
 • celkové trvanie skúšky: max. 150 min.

Vyskúšajte si TOEIC® zdarma tu.

Doplnkové informácie

Prípravné kurzy

Pripravíme vás na akúkoľvek jazykovú skúšku.

Chcete zistiť svoju jazykovú úroveň?

Overte si svoje znalosti online testom.

Chcem test