Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Jazykový kurz na mieru

Pomocou jazykového auditu zistíme úroveň znalostí vašich zamestnancov. Na základe tohto auditu a ďalších požiadaviek (špecializovaný jazyk, intenzita výučby, miesto výučby) vytvoríme výučbový plán jazykového kurzu na mieru pre vašu firmu.

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Individuálna výučba

Najefektívnejšou a najrýchlejšou formou výučby je tá, pri ktorej sa lektor venuje len vám. Náplň jednotlivých lekcií sa prispôsobuje vašim požiadavkám a potrebám podľa vopred stanoveného, ale flexibilného študijného plánu.

Individuálna výučba je ideálnou prípravou na služobnú cestu alebo prezentáciu zahraničnému klientovi. Týmto spôsobom vyučujeme aj špecializované jazykové kurzy pre odbory, ako sú ekonómia, medicína, alebo kurzy ku skúškam FCE, CAE a ďalším.

Individuálna úroveň a zameranie kurzu
Výber učebnice a lektora
Rýchlejší pokrok
Časová flexibilita
Chýba podpora kolektívu spolužiakov

Skupinová výučba

Vyučujeme 17 jazykov v 48 jazykových kurzoch zameraných na zlepšenie vašich komunikačných zručností. Vyberte si kurz, ktorý vám vyhovuje obsahovo aj časovo. Začnite hneď teraz!

Spoločná komunikácia a motivácia všetkých účastníkov
Cenovo aj časovo dostupné
Zbavíte sa strachu z hovorenia
Menej časovo a miestne flexibilné

Online výučba

Nestíhate individuálne ani skupinové kurzy? Nevadí, učte sa, aj keď máte málo voľného času. Online výučba cudzích jazykov je dostupná kedykoľvek a kdekoľvek.

Online výučba sa prispôsobuje vám
Rýchlosť výučby si určujete sami
Malá alebo žiadna podpora lektora

Skype/Webex výučba

Skype hodina môže byť tak čisto konverzačná, ako aj klasická, ktorá zahŕňa všetky zručnosti. Lektor a študent si vymieňajú a posielajú cvičenia alebo precvičujú výslovnosť. K dispozícii je aj klasické četovanie, ktoré umožňuje prácu s písaným textom priamo online.

Je možné organizovať aj kurzy skupinové, a to pre max. 3 študentov pomocou funkcie Skype Conference a pre max. 6 študentov v prípade kurzov Webex. V takom prípade lektor vedie aj klasické skupinové cvičenia a diskusiu medzi jednotlivými študentmi.

Dostupnosť: odkiaľkoľvek a kedykoľvek
Záznam výučbovej hodiny k dispozícii
Individuálne tempo výučby
Dôraz na komunikáciu
So slovenskými lektormi aj rodenými hovoriacimi akýmkoľvek svetovým jazykom
Nutná aspoň minimálna používateľská znalosť PC a internetu

Flexi kurzy

A prečo flexi? Sú to kurzy s flexibilnou cenou. Čím viac študentov v skupine, tým nižšia cena kurzu pre jednotlivca!
Na základe jazykového auditu určíme učebné osnovy pre skupinku max. 8 študentov s podobnou jazykovou úrovňou.

Komunikácia a motivácia všetkých účastníkov
Zbavíte sa strachu z hovorenia
Zvýšenie jazykovej úrovne vo firme
V prípade malého počtu študentov v skupine vyššia finančná náročnosť než pri skupinovej výučbe

Pobytové kurzy

Chcete vedieť cudzí jazyk rýchlo a spoľahlivo? Jazykové kurzy v zahraničí sú na to ako stvorené. Nielenže budete navštevovať jazykové kurzy, ale budete musieť cudzí jazyk používať aj vo svojom voľnom čase.

Pobytové kurzy s výučbou cudzích jazykov rýchlo zvýšia vašu jazykovú úroveň a naučia vás komunikovať.

Komunikácia v rámci výučby aj v bežnom prostredí
Prekonanie strachu z hovorenia
Výrazné zvýšenie jazykovej úrovne
Nutnosť rýchlej adaptácie na neznáme prostredie

Chcete jazykové kurzy ako firemný benefit?

Podľa výsledkov auditu jazykovej úrovne vašich zamestnancov alebo podľa vašich požiadaviek na špecializáciu jazyka pre vás vytvoríme firemné jazykové kurzy na mieru s monitoringom dochádzky a kontrolou výučby.

Zaslať objednávku