Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

Prečítajte si, aké osobné údaje zbierame, prečo ich potrebujeme a ako s nimi nakladáme. Potom vás poprosíme o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

POVEZ II

Vzdelávajte svojich zamestnancov a získajte úhradu nákladov na kurzy zo štátneho rozpočtu SRESF.

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

Prečítajte si, aké osobné údaje zbierame, prečo ich potrebujeme a ako s nimi nakladáme. Potom vás poprosíme o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

Podpora odborného vzdelávania zamestnancov (POVEZ II)

ČO ZÍSKATE?

  • Vyššiu odbornosť svojich zamestnancov,
  • väčšiu konkurencieschopnosť firmy,
  • úhradu až 85 % nákladov zo štátneho rozpočtu SR a z fondu ESF.

 

ČO JE POTREBNÉ?

  • Platnosť: 20. 3. 2017 – 30. 11. 2020
  • Registrácia a prihlásenie tu
  • Kontaktujte nás a poradíme vám, ako žiadosť pripraviť a aké dokumenty priložiť

Postup pri poskytovaní príspevku v rámci POVEZ II

Vyplníte elektronický formulár, ktorý najneskôr do 7 kalendárnych dní doručíte spolu s prílohami žiadosti do príslušnej krajskej pobočky ÚPSVaR SR alebo krajskej pobočky delegovaného kontaktného pracoviska.