Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Súdne overené preklady

Potrebujete preklad, ktorý obstojí na súde alebo v inej štátnej inštitúcii, s pečiatkou tlmočníka akreditovaného súdom/súdneho tlmočníka?

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Súdne preklady

Preložíme vám diplomy a vysvedčenia, úradné dokumenty, plné moci, lekárske správy a ďalšie dokumenty. Zhodu prekladu s pôvodným textom potvrdzuje priložená doložka s pečiatkou súdneho prekladateľa. Preklady s pečiatkou sú dôležité pre súd alebo iné štátne inštitúcie.

100 % zhoda s pôvodným textom a pečiatka súdneho tlmočníka pre štátne inštitúcie a súdy
Správna terminológia s ohľadom na účel prekladu
Spolupracujeme so súdnymi prekladateľmi, ktorí sú vymenovaní v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch č. 382/2004 Z. z. príslušným krajským súdom alebo Ministerstvom spravodlivosti SR.

Typy textov

Preklady diplomov a vysvedčení
Preklady úradných dokumentov
Preklady sobášneho listu, úmrtného listu, rodného listu
Preklady výpisu z registra trestov
Preklady plnej moci
Preklady lekárskej správy
Preklady audítorských správ a certifikátov

Často sa pýtate

Aký formát vám môžem poslať?

Akýkoľvek. Nezáleží na formáte, ktorý nám pošlete, poradíme si s inx, indd, PDF, preložíme vám webovú stránku a veľa ďalšieho.

Koľko to bude stáť?

Cenu s presnosťou na jedno slovo sa dozviete vopred. Jednoducho pošlite dopyt a my vám povieme, koľko by preklad stál.

Kedy bude preklad hotový?

Presne v termíne, na ktorom sa vopred dohodneme.

Viac ako 20 rokov skúseností

Vďaka tomu ľahko vyberieme najlepšieho prekladateľa pre vaše texty.

80+
jazykov v rôznych kombináciách
47 tis.
dokončených prekladov v roku 2016
96
špecializácií

Dôveryhodnosť, rýchlosť a kvalita služieb

Vieme, prečo si nás naši klienti vyberajú

Cenu s presnosťou na slovo sa dozviete vopred

Zaslať objednávku