Súvisiace služby

Okrem prekladov zabezpečíme aj grafickú úpravu vašich dokumentov a pripravíme ich pre tlačiareň. Alebo na nás nechajte len samotnú tlač. Všetko presne a včas.

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Grafické spracovanie

Už neriešte preklad textov a grafiku dokumentu zvlášť. Kvalitne a efektívne zvládame oboje. Pomôžeme vám nielen s prekladom, ale aj s grafickým spracovaním dokumentu.

Preložený dokument bude vzhľadovo presne zodpovedať originálu

Grafické spracovanie dokumentov zabezpečíme aj v menej bežných jazykoch a znakových písmach (napr. ruština, arabčina, čínština).

Zabezpečíme kompletnú sadzbu a predtlačovú prípravu vrátane predtlačovej korektúry. 

Ušetríte: využite možnosť priameho spracovania prekladu v grafických súboroch.

Korektúry textu

K preloženým textom ponúkame niekoľko druhov korektúr, aby sme zaručili maximálnu správnosť prekladu.

Jazyková korektúra je základná kontrola textu prekladu rodeným hovoriacim. Je zameraná na opravu bežných pravopisných, gramatických a typografických chýb, preklepov a malých štylistických nepresností.

Významová korektúra porovnáva preklad so zdrojovým textom a zaisťuje jeho kontrolu z hľadiska významu, obsahu a terminológie. Korektor je špecialistom v danom odbore. Cieľový text bude po odbornej stránke presne zodpovedať originálu.

Predtlačová korektúra je kontrola textu po jeho grafickom spracovaní. Robí sa vtedy, keď neboli na preklad k dispozícii zdrojové grafické dokumenty.  Kontroluje sa formátovanie, delenie slov a správne zobrazenie všetkých znakov a obrázkov.

Predtlačová kontrola nátlačku prekladu v prípade, keď boli na preklad k dispozícii zdrojové grafické dokumenty. Ide o formálnu kontrolu prekladu po grafickom spracovaní bez podrobného prečítania.

Tlač dokumentov

Pripravíme dokumenty pre tlačiareň alebo sprostredkujeme samotnú tlač. V ľubovoľnom množstve. Farebne aj čiernobielo na kvalitných tlačiarňach podľa vašich požiadaviek. Výtlačky zviažeme väzbou podľa vašich potrieb.

- Jednoduchá farebná tlač, digitálna, ale aj ofsetová a veľkoformátová tlač dokumentov..

- Prispôsobíme predtlačovú prípravu vašim individuálnym požiadavkám.

- V rámci celej zákazky komunikujete len s jedným projektovým koordinátorom.

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Čo potrebujete preložiť? Vytvoríme vám cenovú ponuku.

Zaslať objednávku