Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Skrivanek opäť polmiliardový

Vlani preložil v ČR viac ako 118 miliónov slov.

Praha, Máj 2017

Celkový obrat vo výške viac ako pol miliardy. Česká pobočka druhej najväčšej jazykovej agentúry v strednej a vo východnej Európe ďalej vykázala viac ako 118 miliónov preložených slov v 440 jazykových kombináciách, viac ako 8 500 odtlmočených hodín v 50 jazykových kombináciách a 190 tisíc odučených hodín v dvoch desiatkach cudzích jazykov. To sú hlavné štatistiky spoločnosti Skrivanek za rok 2016. 

Jazyková agentúra Skrivanek zaznamenala za uplynulý rok celkový obrat viac ako 516 miliónov Kč. Len v Česku utŕžila viac ako 270 miliónov Kč. Toto číslo sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom prakticky nezmenilo, najväčšej jazykovej agentúre u nás sa však podarilo zvýšiť zisk oproti vlaňajšku takmer o 11 miliónov. 

„Minulý rok určite možno označiť za úspešný. Uzavreli sme významné kontrakty týkajúce sa napríklad projektov a inštitúcií v rámci Európskej únie alebo OSN, čím sme posilnili svoju pozíciu na medzinárodnom poli,“ hovorí k číslam riaditeľka jazykovej agentúry Skrivanek Bronislava Chudobová. Skrivanek poskytuje komplexné jazykové služby nielen veľkým nadnárodným spoločnostiam, ale aj vládnym alebo neziskovým organizáciám a v neposlednom rade aj lokálnym obchodným firmám a jednotlivcom z radov širokej verejnosti. 

Prím si drží angličtina, posilňuje čínština a arabčina

„Najčastejšie požadovanými jazykmi v oblasti prekladov a tlmočenia sú aj naďalej angličtina a nemčina v kombinácii s češtinou. Popri nich sa vyskytujú bežné európske jazyky ako poľština, francúzština, maďarčina, slovenčina a v neposlednom rade ruština,“ hovorí Bronislava Chudobová. „Zaznamenávame častejší dopyt prekladov do čínštiny a arabčiny, čo súvisí s aktuálnym politickým a ekonomickým dianím,“ dopĺňa Chudobová. 

Najviac prekladov podľa profesijných odborov tvorili právne dokumenty, ďalej z oblasti techniky a na pomyselnom treťom mieste sa umiestnil odbor informačné technológie. „Najvyšší potenciál v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb naďalej vidíme predovšetkým v oblasti IT, ďalej v strojárskom, v automobilovom a vo farmaceutickom priemysle,“ načrtáva budúci vývoj Bronislava Chudobová. 

Skrivanek v zahraničí 

Podľa najnovšej štúdie The Language Service Market 2016 nezávislej výskumnej organizácie Common Sense Advisory rastie trh jazykových služieb v roku 2015 medziročne o 6,46 %, odhad tržieb je približne 49,8 miliardy USD do roku 2019. Jazyková agentúra Skrivanek sa podľa tejto štúdie opäť nominovala medzi 100 najväčších jazykových agentúr sveta. Z pohľadu tržieb patrí spoločnosti 41. miesto celosvetovo a 2. miesto pre oblasť východnej Európy. 

Najúspešnejším trhom je pre Skrivanka, čo sa týka obratu, aktuálne Poľsko nasledované Lotyšskom a Slovenskom. „Poľsko pre nás predstavuje veľmi zaujímavý trh, kde v rámci zahraničia vykazujeme veľmi dobré výsledky rádovo v miliónoch eur. Potenciál do budúcnosti však vidíme aj v Bulharsku, kde sme medziročne posilnili takmer o 60 %,“ uzatvára riaditeľka jazykovej agentúry Skrivanek.