Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Čo všetko preložíme?

Akýkoľvek typ dokumentu z a do 80 jazykov – bez ohľadu na formát. Pošlite nám dopyt a my navrhneme riešenie vám na mieru.

Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Odborné a špecializované preklady

V odbore prekladov a lingvistiky vo všeobecnosti nestačí spracovať len presný preklad. V prípade špecializovaných prekladov je expertíza extrémne dôležitá. Najviac sa zameriavame na 10 odborov, medzi ktoré patrí medicína, obchod alebo automobilový priemysel. Využívame moderné technológie nástrojov CAT, vďaka ktorým doťahujeme preklady do absolútnej dokonalosti.

Preklady úradných dokumentov
Preklady technických správ
Preklady lekárskych dokumentov
Preklady pre oblasť financií, ekonomiky, účtovníctva
Preklady pre IT a telekomunikácie
Preklady pre elektrotechniku
Preklady pre hotelierstvo a turizmus
Preklady pre multimédiá a hry
Preklady pre automobilový priemysel
Právne preklady
Preklady pre marketing a reklamu
Preklady pre spotrebnú elektroniku
Súdne preklady
Preklady pre gastronómiu

Všeobecné preklady

Rýchlo preložíme dokumenty, ktoré si nevyžadujú detailnú znalosť daného odboru alebo zamerania. Na cene s presnosťou na jedno slovo sa dohodneme vopred. Spoľahnite sa na nás, prekladáme už viac ako 20 rokov.

Preklady e-mailov a listov
Preklady všeobecných článkov
Preklady firemných magazínov
Preklady obchodnej korešpondencie
A veľa ďalších

Súdne preklady

Dodáme vám preklad s pečiatkou. Teda taký, ktorý na súde alebo pre inú štátnu inštitúciu potvrdzuje, že sa preložený text zhoduje s pôvodným textom.

Preklady diplomov a vysvedčení
Preklady úradných dokumentov
Preklady lekárskej správy
Preklady výpisu z registra trestov
Preklady plnej moci
Preklady audítorskej správy a certifikátov
Preklady sobášneho listu, úmrtného listu, rodného listu

Lokalizácia softvéru

Aplikácie alebo softvér preložíme tak, aby rešpektovali miestne zvyklosti danej krajiny, používateľské nastavenia aj formát času. Prekladáme z rôznych formátov súborov a poradíme si aj s vašimi požiadavkami.

Lokalizácia webov a e-shopov
Preklad a grafické spracovanie technickej dokumentácie
Dabing, voice-over, titulkovanie, audio prepisy, tvorba DVD a ďalšie multimediálne služby
Lokalizácia príkazov a textov zobrazovaných na displeji prístrojov vrátane prekladu dokumentácie

Viac ako 20 rokov skúseností

Vďaka tomu ľahko vyberieme najlepšieho prekladateľa pre vaše texty.

80+
jazykov v rôznych kombináciách
47 tis.
dokončených prekladov v roku 2016
96
špecializácií

Dôveryhodnosť, rýchlosť a kvalita služieb

Vieme, prečo si nás naši klienti vyberajú

Potrebujete preklad? Vytvoríme vám cenovú ponuku

Zaslať objednávku